Comparteix:

Sara Fontdecaba Rigat

Descrivint la meva trajectòria com una sèrie temporal, estic començant la meva carrera com a investigadora en el camps de les dades discretes recollides al llarg del temps de manera equidistant i fent referència a comptatges petits. De moment estic treballant en les propietats més teòriques tot i que només són les bases per poder veure la utilitat pràctica de l'estadística en aquest camp.

 

Combino els meus estudis de doctorat amb l'assessorament estadístic que em permet mantenir un contacte directe amb el món empresarial. Treballo sempre amb dades reals i intento transmetre la divulgació dels resultats estadístics de manera entenedora i còmode segons els objectius del projecte. Aquesta fase més pràctica fa que pugui veure la cara més multidisciplinària de l'estadística, tractant amb dades provinents de camps molt diferents. En tots ells, l'estadística juga un paper molt important i, cada vegada, són més els qui ho estan descobrint...


Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
Departament d'Estadística i Investigació Operativa

Avinguda Diagonal, 647
08028 Barcelona

sara.fontdecaba@upc.edu
93 401 17 25

Doctoranda

► Equip